חינוך

במערכת החינוך היישובית לומדים כ- 11 אלף תלמידים ותלמידות מגיל גן עד תיכון. מחלקת החינוך היישובית מונה כ- 11 אנשי ונשות צוות.

ביישוב פועלים 5 בתי ספר תיכון, בינהם אורט חקלאי, אורט צומח השנה פיצלו את החקלאי לשניים, התיכון הדמוקרטי שבילים, תיכון רימון ואלישבע - אולפנא לבנות.

14 בתי ספר יסודיים בכל הזרמים.

כ- 25% מהתלמידים בגיל חטיבה ותיכון לומדים מחוץ ליישוב.

קיים צורך במגוון פתרונות שיתאימו לקהילות השונות. לדוגמה, קיים ביקוש מאוד גדול (רשימות המתנה) לחינוך אלטרנטיבי ואין מענה מספק.

יש צורך בהתאמת מערכת החינוך לשינויים שהתרחשו ומתרחשים ביישוב, שתכין לחיים במאה ה-21 ולמקצועות העתיד.

חינוך המעודד את תלמידיו לצמוח לבוגרים פעילים ומעורבים שיראו את הקשר בין טובת החברה לבין טובתם האישית;

חינוך ערכי מבטא את קולן של הקהילות השונות, מעניק להן שוויון הזדמנויות ומאפשר למידה וגדילה במהלך החיים ושילוב מגוון אוכלוסיות וגילאים;

חינוך ערכי ונגיש, חינוך דינמי המתאים עצמו לעולם המשתנה.

שינוי במערכת החינוך היישובית

בראש מערכת החינוך בפרדס חנה-כרכור צריכה לעמוד דמות המסוגלת לשלב בין חזון אמיתי ומבוסס לבין יכולת פעולה והנעת תהליכי שינוי. לבנות חזון חינוכי יישובי שיגבה את מנהלות ומנהלי בתי הספר מול הפיקוח, ויעניק להם עצמאות ניהולית, שתשפר את יכולתם להויל תהליכי חדשנות חינוכית עמוקה ואמיתית, לבסס מתודות וחזון ייחודי שיתרמו לבתי הספר הן בהישגים והן באקלים החינוכי.

בגיבוי המועצה, תתאפשר עצמאות ניהולית למנהלות בתי הספר.

שימוש מושכל במשאבי משרד החינוך
פתיחת אזורי רישום כפועל יוצא מתהליך מובנה של משרד החינוך  ל"ייחודיות בית-ספרית" -  כך למעשה כל בית ספר הוא אלטרנטיבי, מה שמאפשר פתיחת אזורי הרישום וכל תלמיד יוכל ללמוד באיזה בית ספר שהוא בוחר. מדובר בתהליך משמעותי שיתפרש על פני שלוש-ארבע שנים.


חינוך ערכי
חינוך רגשי-אישי
חשיפת בתי הספר למעגלי שיח ודיאלוג (מעגלי הקשבה, תקשורת מקרבת) כאמצעי לשיפור האקלים הבית-ספרי וההישגים.

חינוך לשוויון
במערכת החינוך יושם דגש על התנהלות וחינוך לשוויון בכלל ולשוויון מגדרי בפרט. בכל דרגות החינוך יוטמעו תכנים לחינוך שוויוני. צוותי החינוך לגיל הרך ולבתי הספר מטעם המועצה יעברו השתלמויות בחינוך מודע מגדר ובחינוך למיניות בריאה.
תתקיים פעילות לחיזוק המודעות לנושאים אלה בקרב תלמידים והורים.

למידה לאורך החיים
בעולם שבו הידע מתעדכן יש צורך ללמוד לכל אורך החיים. פרדס חנה-כרכור תהפוך לישוב מאפשר למידה כמפתח לקידום חברתי, כלכלי ופוליטי, הן ברמת הפרט והן ברמת הציבור. המועצה תתמוך בקבוצות למידה יישוביות ותקצה מבני ציבור (למגוון שימושים).עוד אפשרויות
  • הקמת תיכון איכותי.

  • הקמת מערך למידה מרחוק ושיתוף מגמות בין בתי ספר, פעולה שיכולה לצמצם את הגירעון התקציבי של תיכונים קטנים, לאפשר שפע וגישה למורים טובים, ולתת הזדמנויות שוות לכלל התלמידים והתלמידות.

  • הגדלת תקציבים לתנועות הנוער.

  • בניית תכנית אב לספורט, ויישומה.

  • שת"פ אינטנסיבי עם המתנ"ס.

הנושא קרוב ללבך?

יש לך רעיונות איך לשפר את מצב החינוך בפרדס חנה כרכור? נשמח להקשיב.


*
*