מגיע לנו יותר טוב

המצע:
נפעל מתוך ראייה מערכתית, אינטגרטיבית והבנה שהכול קשור בכל. נפעל ליצירת שיתופי פעולה ואיגום משאבים ויכולות עם כלל הגורמים - תושבים, גורמי ממשל והאזור. ניישם פתרונות פורצי דרך מתוך תפיסה מושכלת וראייה ארוכת טווח.

מועצה יציבה
לפני הכל, הבסיס ליישום עיקרי המצע הינו מועצה שהיא ארגון יציב, מקצועי, יעיל ושירותי, הפועל תוך איגום משאבים פנימי וראיית התושבות והתושבים.
קהילה
המפתח לקיום משותף הוא טיפוח החוסן הקהילתי. נעשה זאת דרך העצמת השכונות, עידוד הערבות ההדדית, טיפוח יוזמות חברתיות ופיתוח מענה מבית לצרכים השונים של הקהילות השונות.
חינוך
התאמת מערכת החינוך לשינויים שהתרחשו ומתרחשים ביישוב, שתכין לחיים במאה ה-21 ולמקצועות העתיד. חינוך המעודד את תלמידיו לצמוח לבוגרים פעילים ומעורבים, שיראו את הקשר בין טובת החברה לבין טובתם האישית.
תכנון, בינוי ושימור
בשנים האחרונות אנחנו עדים לבניה מאסיבית, הפורצת את תכנית המתאר ומשנה דרמטית את אופי המושבה. כדי למנוע את התופעה הקמנו את משמר המתאר, שיחזיר את תכנית המתאר להיות מסמך מחייב.
תרבות
המועצה תתמוך במיזמים שהם ה-DNA של היישוב, כמו "סינמה בפרדס" "ישראלי בפרכור", השיקשוק, אמנים במושבה, פסטיבל דרך הנדיב, חג הסיגד.  נקדם הקמת גלריה יישובית ובית לאמנויות השונות. נטפח תרבות של יצירה מקומית משותפת ומשתתפת.
סביבה וקיימות
תקנות בנייה ירוקה, שימור שטחים פתוחים, נספח נופי מחייב קידום אנרגיה מתחדשת, מעבר לגינון אקולוגי ללא ריסוסים, השלמת שבילי אופניים, עידוד הליכה רגלית, אנרגיות מתחדשות, הקמת מרכז מיחזור מקומי.
תחבורה
ככל שפרדס חנה כרכור הולכת ונבנית, כך פקקי התנועה הולכים ומתארכים. נדרשת ראייה מערכתית, שרואה ומנתחת את הגורמים המשפיעים על העומסים ומקדמת פתרונות בכל הדרכים - מתחבורה ציבורית ראוייה, דרך קידום תכניות ממשלתיות ועד רישות מלא של שבילי אופניים.
ביחד נצליח!
מזמינים אותך להשתתף.
כל אחד לפי יכולתו. כל אחת לפי רצונה.
*
*