סביבה וקיימות


סביבה בריאה וירוקה

 • הפיכת הנספח הנופי של תכנית המתאר היישובית לנספח מחייב, תוך שמירת השטחים הפתוחים.

 • הטיפול בגינון העירוני ייעשה על פי עקרונות גינון בר-קיימא.

 • הכרה בטבע העירוני כשכבת תשתית בעלת חשיבות, הראויה לשיקום, לשימור ולפיתוח, בהתבסס על העיקרון "הפחות הוא יותר".
  לדוגמה, את הוואדי יש לפתח תוך התחשבות ביופיו הפראי והטבעי.

 • שימור העצים הוותיקים והצמחייה המקומית כערך נופי מרכזי.
 • הקמת מחלקת איכוכת סביבה במועצה 
 • הקמת מרכז מיחזור יישובי 
 • שיתופי פעולה עם גופים סביבתיים בפיתוח ויישום קולות קוראים.
 • מעבר לתחבורה ציבורית חשמלית
 • מתן דגש לכלכלה מקומית מקיימת, יצירת מאגר עסקים מקומיים ועידוד רכישה מעסקים מקומיים באמצעות יוזמות משותפות למועצצה ולקהילה.
 • יישום תכנית התיירות המקומית ותכנית התיירות האזורית.
[בצילום: יום ניקיון בשמורה ליד המתנ"ס. 2022]

הסבת מטרדים למשאבים
 •  טיפוח הרחובות ודאגה לניקיון המרחב הציבורי.

 • קידום פתרונות אנרגיה מתחדשת.

 • מדיניות של הסבת מטרדים למשאבים - ערמות הגזם יכולות להפוך לחיפוי בגינות, שאריות אורגניות לטיוב קרקעות.

 • ניהול נכון של שימור הנגר העירוני למניעת הצפות החורף.

 •  פעילות אקטיבית לשיפור איכות האוויר על ידי שותפות פעילה במאבקים אזוריים ועבודה מול משרדי ממשלה.
שטחים פתוחים וגנים ציבוריים
 • תכנון והתאמת פיתוח סביבתי והקמת גינות ופארקים בהתאמה לאופי וצורך מקומי (שכונתי).

 • שמירה ועיבוי הצירים ירוקים והשטחים טבעיים בישוב מתוך הכרה בחשיבות איי טבע עירוניים.

 • כלכלה שיתופית ופלטפורמות שיתוף משאבים, כמו מקלט 31 - מרכז קיימות קהילתי, סדנאות מלאכה שיתופיות, חללי עבודה משותפים ועוד.

 • ייצור מזון מקומי - עידוד חקלאים מקומיים ואורגניים ויצירת חקלאות בתמיכת הקהילה תוך הכרה בחשיבות של מזון מקומי איכותי ובריא. קידום גינות קהילתיות שכונתיות.

סביבה וקיימות זה התשוקה שלך?

יש לך רעיונות איך אפשר להיטיב עם הסביבה?
נשמח להכיר!