קהילה וחברה


פרדס חנה-כרכור מאופיינת בתמהיל מגוון של תושבים ותושבות, בריכוז של קהילות ייחודיות ובהגירה חיובית גבוהה. ליישוב חוזקות רבות אך גם אתגרים רבים.

נפעל לחיזוק החוסן קהילתי דרך העצמת השכונות, עידוד הערבות ההדדית, טיפוח יוזמות חברתיות, אירועי תרבות משותפים, וצמצום פערים דרך מתן הכשרה מקצועית בתשלום מופחת לזקוקים לכך.

הקמת מינהל קהילה
איגום ורצף שירותים -  
נכון להיום, קיים צורך אמיתי בהקמת מינהל קהילה, שיבטא את האופי , היופי והעוצמה הקהילתית של פרדס חנה כרכור. מתוך המקום הזה, נפעל להקמת מינהל קהילה שירכז את הפעילות הבין אגפית במועצה תוך שיתופי פעולה רחבים, זאת על מנת לייצר ראייה כוללת ופתרונות מערכתיים, הלוקחים בחשבון מגוון צרכים ואתגרים.

מיצוי זכויות - הרחבת תחום הסיוע לתושבי הישוב המתמודדים עם משברי חיים, במיצוי זכויות מול הרשויות, כגון המוסד לביטוח לאומי ומשרד הפנים.
בניית מערך מתנדבים, שיסייע לאוכלוסיה המבוגרת במילוי טפסים והתמודדות עם אתגרי המאה ה-21.

הקמת מרכז גישור לתמיכה בישוב סכסוכים.

טיפוח וחיזוק החוסן הקהילתי
 החוסן הקהילתי נחשב אחד המדדים המשפיעים ביותר על רווחת התושבים. החוסן הקהילתי של פרדס חנה-כרכור הוא אחת הסיבות המרכזיות להגירה החיובית אליה.

נוכח זאת נשאף להקצות תקן של חבר/ת מועצה אחראי/ת לתחום זה, שתחתיו/ה ירוכזו כל הגופים העוסקים בקהילה - מחלקות הרשות, המתנ"ס ורכזי השכונות. 

תרבות מקומית מקיימת
 פרדס חנה-כרכור היא מושבה ותיקה, קולטת עלייה, בעלת עושר תרבותי. לאורך השנים, הובילו תושבי היישוב, יוזמות מקומיות וייחודיות בתחומי התרבות והקהילה כגון "השומרוניה", ה"שיקשוק", ח"י באהבה- לילה לבן", "טוב ברחוב", "הפרכוריאדע", "אמנים במושבה", "מקום שמור", פסטיבל "דרך הנדיב" ועוד.

אירועים יישוביים כמו פסטיבלים קטנים בשכונות ואירועים סביב חגים ייחודיים לעדות ולקהילות, ייתנו ביטוי לזרמים השונים בקהילה ובתוך כך יחזקו את החוסן הקהילתי של היישוב.

ינתן דגש על תמיכה וקידום התרבות המקומית,
והאמנויות השונות יקבלו בית אמיתי לפעילותן.


הנושא קרוב ללבך?
יש לך רעיונות נוספים איך לטפח ולחזק את החוסן הקהילתי? נשמח לשמוע ממך!
*
*